Australia
NSW
Roselands
Sheather, Milton Thomas  b. 1918, d. 1991