Australia
NSW
North Botany
Shelley, Emmeline  b. 1839, d. 1894