England
Norfolk
North Walsham
Bensley, Henry  b. say 1756